top of page
Solar Panels on Roof

Drømmer du om en grønnere og enklere hverdag?

Energien som stråler fra sola er grunnen til at de fleste andre energikildene vi bruker i dag eksisterer. Dette er noe vi kan utnytte i større grad enn i dag, og samtidig være med på å bekjempe klimaendringene vi står ovenfor.

På solkart.no kan du sjekke hvor mye strøm du kan produsere selv.

Enova støtte for el-produksjon Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

En investering, og ikke en kostnad! Et solcelleanlegg kan betale seg selv, som sagt, i løpet av 7 år (i gode tilfeller). En nybil har tapt mye av sin verdi etter 7 år. Det vil si at etter at panelene er nedbetalt, så vil de fortsette å generere nettoinntekter for eieren i åresvis.

Med solcellepaneler på ditt tak, redusere utslippene dine tilsvarende 2.500 km per panel

Norge har en solinnstråling på en horisontal flate på 700–1 000 kWh/kvm per år. Til sammenlikning har et nytt bygg som følger TEK10 et energibehov på 95-225 kWh /oppvarmet bruksareal (BRA) per år.

Trenger du finansiering av solcellepaneler?

Du kan søke om Miljølån til 0% rente!

Miljølånet er for deg som ønsker å foreta energibesparende tiltak. 

Sand Dunes

Visste du at det holder at 1% av jordas ørkenområder er dekket av solcellepaneler, vil det være nok til å produsere energi til hele jordens befolkning!

Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og vi ser nå en sterk vekst i bruk av solenergi på verdensbasis.

  • Det er en viktig bidragsyter for å nå mål for byggsektoren, som nullenergihus og plussenergihus.

  • Det kan gi bygg med spennende arkitektur og bedre energisertifisering.

  • Eier du en enebolig trenger du ikke å søke om tillatelse for å montere solceller på taket.

  • De neste 20-30 årene etter installasjon, krever solcellepanelene minimalt med driftskostnader og vedlikehold.

  • Et solcelleanlegg produserer gjerne strøm i over 30 år, og har en garantitid på minst 25 år.

Vi hjelper deg med alt:

Solcellepaneler / Hvilke solcellepaneler som bør velges avhenger ofte av tilgjengelig areal og krav til designen på solcellepanelet. Vi samarbeider tett med produsenter, og har direkte tilgang til deres spesialister når det er nødvendig. Har du spørsmål så er det bare å ta kontakt med oss så hjelper vi deg igang.

Montering* / Solceller kan monteres overalt hvor det faller sol, men ofte er taker gunstig fordi dette er ubenyttet areale som samtidig ligger nokså beskyttet til. Solceller på tak er dermed det mest aktuelle for de fleste installasjoner.

Elektrisk arbeid / Vi tar full kontroll over installasjonen på forhånd og etter.

Strømproduksjon i sanntid / Med tilkoblet solcelle-inverter får du se produksjonen i sanntid - samt oversikt over historik produksjon.

Vi leverer anlegg av høy kvalitet, til gode priser, og vårt mål er å gjøre deg som kunde fornøyd!

*Det rimeligste er å montere på er trapesplatetak og tilsvarende platetak hvor festebrakettene kan skrus rett på, og montering av panelene kan starte med en gang. Takstein belagte tak, og andre tak hvor braketter må festes til undertaket, krever mer til montering. Flate tak er enkle å jobbe på, men krever mer festemateriell og forberedende arbeid. For skråtak kan takvinkel over ca 30° påvirke montasjekostnaden.

Vi hjelper deg med hele prosessen, alt fra valg til planlegging og montering!

bottom of page